Space Harmony

ÉPÜLETBIOLÓGIAI ELLENÖRZŐ FELÜLVIZSGÁLAT

 

Space Harmony

ELEKTROMÁGNESES TEREK ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK

 

Space Harmony

KOMLEX VÉDELMI RENDSZEREK

„AZ EMBERISÉG A FÖLDI BOLYGÓN
MÁR EGY ELEKTROMÁGNESES KÖDBEN
ÉLI LE AZ ÉLETÉT, ENNEK SOK
HÁTRÁNYÁVAL ÉS NÉMI ELŐNYÉVEL”

Space Harmony

ÉPÜLETBIOLÓGIAI ELLEÖRZŐ FELÜLVIZSGÁLAT

ELEKTROMÁGNESES TEREK ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK, KOMLEX VÉDELMI RENDSZEREK

„Space Harmony” gyűjtő néven az ártó- káros sugárzások elleni védelmi rendszert jelenti. A védelmi rendszer magyar termék, alkalmazásának alapja bejegyzett szabadalom tárgyát képezi /minden jog fenntartva/

A Space Harmony System Kft. ezúton kíván tájékoztatást adni az ügyfelei részére, hogy új és már felépült épületek vonatkozásában, emeltebb, korszerűbb védelmet biztosító rendszert vezet be, melynek lényege egy teljesen új épületvédelmi rendszer alkalmazása, mellyel nagy hatékonysággal csökkenthetők az épületet érő káros elektromágneses és más sugárzások. Ezáltal és elsőként egy új minőségi kategória jelenik meg Magyarországon: „tiszta terű, szmogmentesített épületek”

Sok évig tartó feltárás, technológiai elemzés és a szükséges szakterületek tanácsadói segítségével létrehozott egy műszaki újdonságot, a „Space Harmony” védelmi rendszert, mely kiszűri, csökkenti az ártó elektromágneses sugárzásokat, a kis- és nagyfrekvenciás terheléseket, a radon sugárzást, a negatív földsugárzásokat, ezáltal lényegesen csökken az ezen behatások (expozíció) által kialakulható egészségkárosodások, megbetegedések rizikója.

A védelmi rendszer alkalmazza az EU-ban már bevált technikákat, anyagokat, eszközöket és továbbfejlesztette, kiegészítette, mintegy rendszerbe kapcsolta azokat. A műszaki találmány védett, kizárólagos tulajdonjogával egyedül a Space Harmony System Kft rendelkezik. Tágabb környezetünk hatásai (zaj, légköri szennyezések- nehézfémek ionjai, vizek szennyezéses hatásai, élelmiszerekkel bejutó kémiai anyagok stb.) mellett tapasztaljuk és tudjuk, hogy láthatatlan, de meglévő sugárzások és erőhatások özönében élünk.

Cégünk fő tevékenysége: Lakások Épületek ártó-káros sugárzásainak Épületbiológiai felmérése és -ezen sugárzások elleni védelmi rendszerek kiépítése. A védelmi rendszer magyar termék, alkalmazásának alapja bejegyzett szabadalom tárgyát képezi. Magyar Szabadalmi Hivatal 4443; 4487 lajstromszám, U 1300211; U1400170 ügyszám. A szabadalom teljeskörű és egyedüli hasznosítási jogosultja a SpaceHarmony-system Kft.

Tanúsítványok

PULZÁLÓ ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZETI HATÁS (PEMR)

„LÁTHATATLAN ELLENSÉG” Nem érzékelhető, de jelen van!!!!

Észrevételek, tanulmányok

Az elektromágneses mezők (EMF) káros hatásai kellően még nem ismertek Magyarországon és számos más országban sem WHO tanulmány a PEMR hatásairól (1989) Publikáció a Karolinska Intézet munkatársaitól: ‘Malignant melanoma of the skin – not a sunshine story!’ (Hallberg, Ö ; Johansson, O; Med Sci Monit, 2004; 10(7): CR336-340 www.medscimonit.com/pub/vol_10/no_7/4321.pdf) A WHO deklarációja az elektromágneses túlérzékenységről (2004 október 24.)

Tisztában vagyunk a problémákkal…?

A mesterséges forrásokból származó elektromágneses terek (EMF) szintje folyamatosan emelkedett az elmúlt 50-100 évben. Az EMF expozíció legnagyobb része az elektromosság és az új technológiák fokozódó használatából adódik (WHO)
Az emberi szervezetre gyakorolt hatással kapcsolatban viszont nincs teljes egyetértés, további kutatásokra van szükség .
Az EMF környezeti hatásainak tudatosítása azért fontos, hogy biztosítani tudjuk hosszútávon a szárazföldi és vizes ökoszisztémák megtartását, ami a fenntartható fejlődés alapját képezi.

Elektromágneses sugárzás = Elektroszmog

Az elektroszmog egyértelmű jellemzője, hogy az alacsony energiájú, úgynevezett nem-ionizáló tartományba esik Az átlagosan 0,3-0,4 mikroteslát meghaladó mágneses térrel exponált lakosságban 2X több gyerek kaphat leukémiát, mint az alacsonyabb expozíciójú lakosságban (WHO – IARC) Jelentős EM terek léteznek a forrás közvetlen közelében, ahol jelentősen meg is haladhatják a nemzetközi határértékeket (ICNIRP, 1999).

Az elektroszmog jellemzői

Az elektroszmog mindenen áthatol.

Az elektroszmog a frekvenciától függő mélységig behatol a testszövetekbe – a mobiltelefonok esetében egy centiméterig. Az RF energia elnyelődik a testben, és melegedést okoz. Az expozíció által okozott minden ismert egészségügyi hatás egyértelmű kapcsolatban áll ezzel a melegedéssel.

Hatósugara a forrás átmérőjének többszöröse, hatása a távolság négyzetével csökken. A WHO javaslata az óvatosság, ami a kiadásokra, és nem a kockázatkezelésre vonatkozik. Vagyis nem foglalja magába az expozíciós határok tetszőlegesen alacsony szintű megszabását és azok költségtől független elérésének követelményét, hanem inkább szerényebb költségekkel járó intézkedéseket fogad el a lakossági EMF expozíció csökkentésére. Nem követelmény a potenciális egészségi haszon megállapítása.